Soba se crta novo nanovo

Što ne znači da ne kreiramo, stvaramo, razvijamo, programiramo i slažemo svašta nešto...